Lehtitilausten toimitusehdot

Toimitusehdot koskevat Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kustantamia Hevosurheilu- ja 7 oikein lehtiä sekä kerran vuodessa ilmestyvää Jalostuskuvastoa.

1. Tilausmuodot
Hevosurheilu- ja  7 oikein lehtien tilauksen voi tehdä kestona tai määräaikaisena. Kestotilaus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Määräaikainen tilaus on voimassa määräajan, eikä sitä voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.
Kestotilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, tai 3 kuukautta). Kestotilaus laskutetaan uuden tilausjakson alussa. Kestotilauksella on 30 vrk:n irtisanomisaika.
Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan. Määräaikaistilaus voidaan laskuttaa yhdessä tai kahdessa erässä (erälaskutukseen lisätään laskutuslisä). Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen kestoa tai muuttaa tilauksen kestotilaukseksi.

2. Tilausten alkamisaika
Tilaukset voidaan aloittaa, mistä päivästä tahansa. Maanantaina ennen klo 12 ja keskiviikkona ennen klo 12 saapunut Hevosurheilu-lehden tilaus sekä perjantaina ennen klo 12 saapunut 7 oikein -lehden tilaus, voidaan yleensä toimittaa seuraavasta ilmestyvästä numerosta lähtien.

3. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus
Hevosurheilu-lehden tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna tai verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna. Verkossa tehty tilaus on lisäksi mahdollista maksaa Paytrailin tarjoamien maksupalveluiden kautta, joka sisältää suurimman osan suomalaisista verkkopankeista sekä yleisimmät luottokortit. Hevosurheilu-lehden tilauslaskut tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Hevosurheilu-lehdellä on oikeus katkaista tilaus, jos sitä ei makseta sopimuksen mukaisesti. Viivästyneestä maksusta Hevosurheilu-lehdellä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa ja maksukehoituksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehoituksesta huolimatta, Hevosurheilu-lehti voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja päättää tilauksen välittömästi.

4. Tilaajan jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset
Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Hevosurheilu- tai 7 oikein lehden tilauksen tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta Hevosurheilu-lehden asiakaspalveluun. Maanantaina ennen klo 12 ja keskiviikkona ennen klo 12 saapunut Hevosurheilu-lehden tilaus sekä perjantaina ennen klo 12 saapunut 7 oikein -lehden tilaus, voidaan yleensä toimittaa muutetuin tiedoin seuraavasta ilmestyvästä numerosta lähtien. Jakelunkeskeytys siirtää seuraavan laskutuskauden alkua keskeytyksen verran eteen päin.

5. Tilauksen laskutusjakson muuttaminen
Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa kestotilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Hevosurheilu-lehden asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Määräaikaisen tilauksen laskutusjakson pituutta ei voi muuttaa enää tilausjakson alettua.

6. Tilauksen irtisanominen
Tilaaja voi irtisanoa kestotilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Tilaus päättyy irtisanomisajan kuluttua ja Hevosurheilu-lehti palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä irtisanomisajan jälkeen edellyttäen, että palautettava ylittää viisi (5) euroa, ja että asiakas ilmoittaa Hevosurheilu-lehdelle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa siirtyä kestotilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Hevosurheilu-lehden asiakaspalveluun ja irtisanoa tilauksen edellä mainituin tavoin.

7. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset
Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Hevosurheilu-lehdellä on oikeus muuttaa tilausehtoja ja –hintoja. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lisäksi kirjallisesti (esim. laskun yhteydessä tai sähköpostitse) seuraavan laskutuksen yhteydessä. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson jälkeen, ilmoittamalla asiasta Hevosurheilu-lehden asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Vähintään kuukaudeksi tilattavien sanoma- tai aikakauslehtien verokanta on 1.1.2013 lähtien 10 % ja Hevosurheilu-lehden digilehden 24 %.

8. Vastuu Hevosurheilu- ja 7 oikein lehtien toimittamisesta ja painojäljestä
Mikäli päivän lehti jää toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä Hevosurheilu-lehden asiakaspalveluun. Hevosurheilu-lehden vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen tai Hevosurheilulehden päätöksestä sen hyvittämiseen tilausjaksoa pidentämällä. Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan tilaajan osoitteeseen  mahdollisimman pian Postin toimitusnopeus huomioiden. Hevosurheilu-lehti pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Hevosurheilu-lehdellä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Hevosurheilu-lehti edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Hevosurheilu- ja 7 oikein lehdet toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Hevosurheilu-lehti ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä. Hevosurheilu- ja 7 oikein lehdissä voi esiintyä poikkeamia painojäljessä. Hevosurheilu-lehti ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.
9. Etämyynti
Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä Hevosurheilu-lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
10. Tietosuoja
Hevosurheilu-lehti käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
11. Reklamaatiot
Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä Hevosurheilu-lehden asiakaspalveluun joko puhelimitse numeroon 020 760 5300 tai sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@hevosurheilu.fi. Hevosurheilu-lehti on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä www.asml.fi.

12. Erimielisyyksien ratkaisu
Hevosurheilu-lehden ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa: www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Yhteystiedot: Hevosurheilu-lehti, Asiakaspalvelu, Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO.